Pixelware

July 17, 2015 by Karen Westbye

PROTOTYP

pic_t

Prototyp

Hvordan vil din idé fungere i markedet? Trenger du ressurser for å komme i gang med ditt produkt?

Vi hjelper deg med strategisk rådgivning og prosjektledelse. Første milepæl i en prosess er prototypen. En foreløpig utgave av ditt endelige produkt hvor det er rom for testing og justeringer før det settes i produksjon. Vi kan prototype til det nivået du er komfortabel med, slik at du ser hvordan ditt prosjekt vil fungere ut mot kunder eller gitte brukere. Vi ser på funksjonalitet, design, flyt og tekniske løsninger. På denne måten får du tilpasset det du vil ha og unngå feilinvesteringer.

 

Vi hjelper deg med behovskartlegging, research, utvikling og testing av digitale produkter og løsninger før fullverdig produksjon, og har lang erfaring med produksjon av prototyper til realistiske mål og budsjetter.

Necessary to moved over there our happiness: if we think we can be happy without it, it